Velikonoční parafrázování

Je to Pilát, kdo si umí umýt ruce,
a mnout si je nejvíce?
Ne. Je to vysoce zisková nezisková organizace.

Budu nařčen, možná právem,
že vidím svět krátkozrace,
to mně při mých dioptriích, přijde adresné.

Častokrát mimo kartáček vymačkám zubní tubu,
lamentuji na zrcadlo, že má křivou hubu.